Начало

Карта на сайта machines, tools, materials

INDUSTRIAL   CATALOG

Where to buy ?

Where is the best price ?


Specialized business information system that presents any kind of industrial goods in details. Specific presentation for every product with its main parameters. Classified and organized.


Нова стока

SkladBG.com е виртуална складова система. Идеята е на едно място да се съхранява информация за всякакъв вид стоки и лесно да се намира кой ги предлага най - изгодно.


За да направим нова таблица за стока която предлагате ни изпратете:


  1. Името на стоката и за какво се отнася цената. Например лв/кг, евро/м2
  2. Към коя група да я добавим. Ако не съществува подходяща група, предложете име за нова група.
  3. Имената на колонките които трябва да има таблицата.
  4. Ако някоя колонка може да съдържа само стандартни или изброими стойност, напишете и тях. Това ще улесни въвеждането и търсенето на стоки.

Важно !!!

  1. Таблиците трябва да са универсални. Да не са обвързани за конкретен производител, за да могат клиентите да сравняват стоките.
  2. Правят се колонки в таблиците за най-важните, основните параметри на стоките. За да са по-простички.
  3. Окончателно решение как да изглежда дадена таблица и дали изобщо да я има, взима нашия екип.